Oczyszczalnie
ekodren

EKODREN - NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA, wyłącznego dystrybutora na terenie Polski szwedzkiej firmy Fann Va - teknik AB. Proponujemy Państwu najnowocześniejsze szwedzkie rozwiązania technologiczne w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska.

Oczyszczalnia IN-DRÄN zamiast szamba
Jeszcze do niedawna budowa szamba była jedynym możliwym rozwiązaniem dla terenów nie skanalizowanych, charakteryzujących się małą powierzchnią zabudowy, słabo przepuszczalnym gruntem bądź wysokim poziomem wód gruntowych.
Obecnie, bez względu na warunki gruntowe i lokalizacyjne, alternatywą dla kosztownych w eksploatacji szamb są przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem technologii IN-DRÄN. Jest to zespół urządzeń, w którym ścieki bytowo - socjalne oczyszczane są w stopniu umożliwiającym ich odprowadzanie do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem środowiska naturalnego. Oferowane przez nas systemy, w przeciwieństwie do szamb oraz tradycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków są praktycznie bezobsługowe, a jedyny koszt, jaki musi ponieść ich użytkownik w trakcie eksploatacji, to opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok lub raz na dwa lata (ok. 100 PLN/rocznie). Pomimo, że instalacja systemu IN-DRÄN jest droższa niż budowa szamba, inwestycja zwraca się przeciętnie już po około 2 - 3 latach.

Porównanie tradycyjnej oczyszczalni ścieków z oczyszczalnią IN-DRÄN II generacji
ekodren
TRADYCYJNA OCZYSZCZALNIA
 • Tylko na dobre warunki gruntowe
  grunt dobrze przepuszczalny, niski poziom wód gruntowych
 • Duża powierzchnia zabudowy
  system kilku rur rozsączających
 • Wysokie koszty eksploatacji
  stosowanie bioaktywatorów, wymiana filtrów w osadniku gnilnym, stały nadzór serwisowy
 • Około 10-letni okres eksploatacji
OCZYSZCZALNIA IN-DRÄN II generacji
 • Na każde warunki gruntowe
  piasek, glina, ił, wysoki poziom wód gruntowych
 • Mała powierzchnia zabudowy
  pojedynczy drenaż od 5 do 15 mb
 • Niskie koszty eksploatacji
  bez stosowania bioatywatorów, osadniki gnilne bez wymiennych filtrów, bezobsługowe
 • Ponad 20-letni okres eksploatacji