Główna

Odwierty pionowe

   Wykonywane są z pionowych odcinków rur polietylenowych umieszczonych w odwiertach i połączonych na dole U-kształtką. Poszczególne odwierty połączone są ze sobą w studzience z rozdzielaczem i rotametrem za pomocą którego regulujemy przepływem .

   Odwierty wykonywane są przy pomocy wiertnicy mechanicznej, następnie w wykonanym odwiercie umieszcza się rury a odwiert zamula. Odcinki poziome, łączące poszczególne odwierty muszą być umieszczone na głębokości 1,4-1,5m (w zależności od strefy klimatycznej w której się znajdują) pod powierzchnią gruntu, podobnie jak w przypadku kolektora poziomego. Odległość pomiędzy odwiertami powinna wynosić 4-5m dla odwiertów o głębokości do 50 m, 6-8m dla odwiertów o głębokości do 100m. Najczęściej głębokość odwiertów wynosi powyżej 50m do 100m.

   Kolektor gruntowy pionowy wymaga znacznie mniej miejsca pod budowę niż kolektor poziomy. Z kolektorem gruntowym pionowym mogą współpracować wyłącznie pompy ciepła solanka-woda. Budowa kolektora gruntowego pionowego musi być zgodna z przepisami prawa geologicznego i górniczego, budowlanego, ochrony środowiska, prawa górniczego, itp.

Nasza oferta obejmuje:

1. Wykonywanie dolnego źródła ciepła pod pompy ciepła.

  • wiercenie - kolektory pionowe (sondy) (planowanie, wykonanie),
  • kolektory poziome (planowanie, wykonawstwo).
2. Wiercenia studni głębinowych.
  • odwiert studni,
  • orurowanie,
  • osypka,
  • filtry,
  • określenie wydajności lustra statycznego i dynamicznego,
  • dobór osprzętu studni.
3. Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej do uzyskania pozwolenia.
4. Dobór, sprzedaż i montaż pomp głębinowych wiodących producentów
5. Instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków