Główna

Kolektory słoneczne

zamieniają energie słoneczna na energie cieplna. Uzyskana w ten sposób energia cieplna gromadzona jest w zasobnikach, za pośrednictwem których może być wykorzystywana do ogrzewania mieszkań i do produkcji ciepłej wody. W warunkach geograficznych Polski instalacje solarne najczęściej wykorzystywane są do podgrzewania wody użytkowej. Pozwalają zaoszczędzić całorocznie ok. 60% energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody i sezonowo do 90% energii potrzebnej do podgrzewania wody w basenach kąpielowych.

Kolektory można podzielić na:

Solar
  1. płaskie: gazowe, cieczowe, dwufazowe.

Zasada działania kolektora słonecznego polega na zamianie (konwersji) energii promieniowania słonecznego w ciepło i przekazanie go czynnikowi roboczemu. Elementem, w którym następuje przekazanie tej energii jest absorber. Większość kolektorów przykrytych jest szyba solarna. Im więcej promieniowania słonecznego przepuści szyba, tym pokrycie kolektora rurociąg (czynnik roboczy) absorber rama izolacja więcej dotrze go do absorbera. Absorber nagrzewając się, pochłania przepuszczone promieniowanie słoneczne. Ciepło jest odbierane z płyty absorbera przez czynnik roboczy, płynący w zintegrowanym z absorberem, najczęściej miedzianym, rurociągu. Podczas jednokrotnego przepływu, temperatura czynnika rośnie zwykle o kilka do kilkunastu stopni. W celu zredukowania strat energii stosuje sie płyty osłonowe oraz izolacje cieplna odwrotnej strony płaskiego kolektora ze styropianu lub wełny mineralnej.

  1. rurowe (nazywane te próżniowymi, w których role izolacji spełniają próżniowe rury).
Solary

Głównym elementem kolektora próżniowego są szklane rurki absorbujące – dwuścienne rurki szklane. Pomiędzy ściankami: wewnętrzną i zewnętrzną tych rurek istnieje próżnia. Wewnętrzna rurka szklana ma selektywna powlokę absorbującą. Próżnia pozwala na unikniecie niezamierzonych strat ciepła. Kilka rurek połączonych szeregowo lub częściej przez rozdzielacz tworzą kolektor słoneczny. Tylna ścianka kolektora wykonana jest z lustrzanej stali dzięki czemu rurki kolektora są naświetlane także z kierunku przeciwnego do kierunku padania promieni słonecznych, co pozwala na wykorzystanie równie promieniowania rozproszonego.

Proponujemy wykonanie instalacji solarnych następujących firm:

biawar

galmet

projprzemeko